All Articles

שוע"ל רמת גן

The company has already modeled 4 cities in Italy: Rimini, Pesaro, Fano and Chartres
Graphic element 1 Graphic element 2

גל הורביץ, מנהל מחלקת הערכות לחירום, עיריית רמת גן בתיאור התממשקות עם מערכת שועל של פיקוד העורף ומערכת סימפלקס.

היעד: פלטפורמה מרכזית לכל גופי העירייה השונים. במקרה של גל זה היערכות לחירום ומתן מענה באירועי שיגרה. באותה דרך המערכת יכולה לתת מענה למחלקות אחרות כדוגמה, מחלקת החינוך שיירצו לברר על כבישים ותמרורים וצירי מסלולי אוטובוסים במטרת איסוף ילדי בית ספר או למחלקת שפ"ע למעקב אחר מסלולי רכבי ניקיון וניהול תחזוקת העיר.

מערכת שוע"ל הינה מערכת הפעלה שפותחה ע"י פיקוד העורף, הערך המוסף של ממשק שוע"ל במערכת סימפלקס הינה, ראייה של כל נתונים ממערכות שונות מעל פלטפפורמה אחת מרכזית תלת מימד ופוטוריאליסטית.(שילוב של נתונים מפיקוד העורף ונתונים מה GIS על גבי המודל התלת מימדי של סימפלקס.)

 

מערכת שוע"ל של פיקוד העורף, מערכת שליטה ובקרה שפותחה במטרה פנים ארגונית אך עם הזמן פיקוד העורף יצרו גירסה אזרחית במטרה להנגיש אותה לרשויות.
בנוסף, מערכת שוע"ל מאפשרת גם שליטה וניהול מרחוק על ציוד ותשתיות באמצעות חיבורי תקשור

 

עיריית רמת גן עושה שימוש במערכת סימפלקס עם מערכת שוע"ל בדברים הבאים:

 

  • פקקים
  • נפילות טילים
  • מיקומי צופרים 
  • קריסת מבנה
  • חילוץ – פתחי מילוט
  • מיקומי רכבים בחירום
  • הקפצה

 

צפיות בזמן אמת בנפילות טילים, מיקומי צופרים, מיקומי רכבים בחירום, הקפצה, פקקים. (קבל מידע מהיר ודיוק בזמן אמת ולטפל באירועים ממוקדים, כגון פעולות צבאיות, חיפוש והצלה, ותקיפות או מצבי חירום אחרים.)

 

למה?

 

הפער בעירייה  עלה מכיוון מחלקת הנדסה בעירייה, עובדי ההנדסה וההנדסים  

  1. עבור המהנדסים והנדסה: חשד לפני כניסה למבנה.
  2. צוותי שטח המגיבים לאירועים כגון: הפסקת חשמל, צירי חלוקה של מזון לוגיסטי, רמזורים לא עובדים, מתנדבים לאן לשלוח וכו'

 

תצוגת המפה של מערכת שועל היא דו מימדית ולתלת מימדיות שמערכת סימפלקס מאפשרת יש ערך מוסף בהבנת המרחב וניהול יעיל יותר של האירועים ברשות.

לדוגמה, תצ"א מלמעלה קשה להבין מה גובה המבנים, מה יכול לעבור ומה לא, מה בנייה חדשה ולא חדשה, בלי יכולת לראות בעיניים.הפיתרון הזמין לציבור שמא]פשר זוית ראייה נוספת למרחב מעודכן לשנת 2012 גוגל Street views -לא נותן מענה מספק לאירועים בזמננו. הבעיה העיקרית היא אי יכולת לבחון את מרחב העירוני אך אפשרי כעת מהמשרד כן לבחון.

 

מתי?העירייה עושה שימוש בסימפלקס כבר מ 2019 אך החיבור לממשק בין שוע"ל למערכת סימפלקס הוטמע ביוני 2023. 

איך? סימפלקס מקבלת (שירות) סרביס גיאוגרפי מתוך השרת של פיקוד העורף שמחובר למערכת התלת מימד של העירייה ואז מוצגת בסימפלקס כשכבות מידע מתעדכנת בזמן אמת. 

 

על פי בקשת מנהל מחלקת הערכות לחירום, גל הורביץ,  אשר מנהל את מערך החירום בימים אלה בעיריית רמת גן  

"המערכות והמפות התלת מימדיות של סימפלקס, פתחו בפנינו עולם חדש, שמאפשר לנו לשפר דרמטית את ניהול האירועים ביום יום ובחירום"

חלק עיקרי של יתרונות מהערכת הינה העלאת מודלים שונים כגון: מודלים אדריכליים  כחלק מהמערכת התלת מימד.מערכת סימפלקס אינה תלויה באף מערכת נוספת

Graphic element 1