Graphic element 1 Graphic element 2

ביטחון ואבטחה

היערכות מקסימלית לאירועים ביטחוניים בעזרת פלטפורמת תכנון תלת מימדית עירונית

לקביעת דמו לקביעת דמו
סקירה והבנה מעמיקה של אזורים עם אוכלוסייה צפופה
כלים מתקדמים לתכנון אסטרטגי וסימולציות ביטחוניות
שיפור תקשורת ושיתוף פעולה במצבי שגרה וחירום

בעידן של היום, תחום האבטחה מתמודד עם מגוון אתגרים. פלטפורמת תכנון על גבי מודלים עירוניים תלת מימדיים יכולות לפתוח עולם חדש של אפשרויות ויתרונות – איסוף מידע על איזורים עירוניים וחוץ עירוניים, הערכת נקודות תורפה, נתוני מבנים, תרגול הדמיות מסובכות בהתאם לנוף האורבני כפי שהוא מעודכן במציאות, הכשרת אנשי מקצוע ודיוק אסטרטגי כאשר מתכננים מקרים ותגובות בעת אירועי אבטחה שונים למען עתיד בטוח יותר.

Simplex 3D מציעה מערך של יכולות הכרחיות המעצימות קציני ביטחון וגופי ביטחון על מנת שיוכלו לעמוד באתגרים באמצעות מודלים תלת מימדיים עירוניים המציגים בצורה נאמנה ומדויקת את המציאות.
Simplex 3D מספקת יכולת ניתוח אתרים ללא תחרות, אפשרויות לגורמי ביטחון לנווט, לנתח ולתכנן אסטרטגיות שמירה, פינוי, תקיפה בתוך סביבה המשקפת מרחב פיזי ווקבלת החלטות מושכלות בפעולות שגרתיות ומתן מענה מהיר למקרי חירום. יתרה מכך, היכולות של Simplex 3D מתרחבות לכדי אפשרות לצפות בנראות מלאה עם נקודות מבט מכל זוית ולחשוף אזורים נצפים ונסתרים מנקודות תצפית ספציפיות. יכולת זו מאפשרת אופטימיזציה של מיקומי מצלמות וציוד המעקב, ביטול שטחים בלתי נראים ומקסום כיסוי, שילוב של הזנות בזמן אמת ממצלמות שטח או מל"טים ובסופו של דבר – שיפור אמצעי האבטחה הכוללים

Graphic element 1 Graphic element 2

tools

ניתוח אתרים ברמה חסרת תקדים

צפייה וניתוח מעמיק בעזרת מודלים תלת מימדיים עירוניים המשקפים את המציאות ומאפשרים לגורמי ביטחון לאסוף מידע, לנווט, ולתכנן אסטרטגיה ביטחונית מדויקת באיזורים עירוניים.

נראות מלאה

ניתוח נקודות תצפית וזיהוי אזורים נצפים ונסתרים מכל נקודה בעיר. כך ניתן בין היתר לייעל את מיקום המצלמות וציוד מעקב כדי לצמצם אזורים בלתי נצפים ומיקסום כיסוי הראייה.

קבלת מידע וצפייה בזמן אמת

אפשרות להזנת מידע בזמן אמת ממצלמות השטח או מל"טים מתוך הסביבה התלת-מימדית שלהם, וע"י כך מתאפשרת העלאת מודעות בזמן אמת לצוותי אבטחה וגופי ביטחון.

היערכות מקסימלית לכל תרחיש

הדמיות לתרחישי חירום על גבי מודל תלת מימד עירוני.
חידוד אסטרטגיות היערכות, פינוי, תגובה והקצאת משאבים ביעילות. יכולת זו משפרת את המוכנות לאירועים קריטיים.

קבלת החלטות במבט אחד

היכולת לדווח בזמן אמת מאזורים ספציפיים על גבי מודל תלת-מימדי חי ומציאותי מאפשרת תיאום יעיל יותר של תהליכי שליטה ובקרה וכך לסנכרן בין התגובות במהלך אירועים ביטחוניים. תפעול אירועים על בסיס מידע מדויק בזמן אמת מעצים את צוותי האבטחה, או כיתות הכוננות לקבל החלטות מושכלות.

Graphic element 1

Where All Perspectives Meet

Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4