Privacy Policy

משתמש יקר,

פרטיותך חשובה לנו ולכן מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נועדה להסביר ולתאר לך איזה מידע נאסף במסגרת המערכת שלנו ומה השימוש שייעשה בו.

מדיניות הפרטיות חלה על האופן שבו אנו, סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ ("החברה"), משתמשים במידע אישי הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש במערכת שלנו ובכל המאפיינים שמוצעים במסגרתה ("המערכת" או "המאפיינים").

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מתייחסת באופן שווה לנשים ולגברים. 

 

1. מהו מידע אישי?

"מידע אישי" במדיניות זו הוא "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה נתונים על אישיותו של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי, מעמדו האישי, פרטים אינטימיים לגביו ולגבי חייו, מצבו הבריאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.

2. התנאים לשימוש במערכת

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת, ויחד הם מהווים את התנאים המחייבים במערכת. כל המונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש. שימושך במערכת יעיד על הסכמתך לתנאים במערכת וככל שאינך מסכים להם במלואם, הנך מתבקש שלא לעשות בה כל שימוש.

3. הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות.

אינך מחויב למסור לנו מידע אישי, וכל מידע שתמסור לנו, במישרין או בעקיפין באמצעות השימוש במערכת, יימסר בכפוף לרצונך החופשי להשתמש במערכת.

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת והשימוש במערכת יהיה כפוף לתנאים בעת השימוש. למען הסר ספק, המשך שימושך במערכת לאחר עדכון המדיניות משמעו כי הנך מקבל את המדיניות העדכנית.

4. פרטיות ילדים.
ככלל, השירותים אסורים עבור ילדים מתחת לגיל 13 ומיועדים לבני 18 ומעלה אשר נדרשים לגישה למערכת מכוח תפקידם בכיתת כוננות, לתושבי היישוב הרלוונטיים אשר משתמשים במערכת, או לצרכי אבטחה דומים, כמפורט בתנאי השימוש. עם זאת, עשויים להיות מקרים שבהם, על פי החלטתך, החלטת ואחריותך, תיתנן גישה בהיקף כזה או אחר לילדך הקטין ומידע בנוגע אליו עשוי להיאסף על ידינו כתוצאה מכך (למשל, לשם שליחת התראות או שיתוף במיקום). במקרה כזה, אתה מאשר כי כהורהו או האחראי החוקי של הילד, הנך מסכים בשמו למדיניות פרטיות זו. 

5. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו.
אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:

5.1 יצירת חשבון או התחברות למערכת. על מנת להתחבר למערכת, תצטרך ליצור חשבון (להלן: "חשבון"). כדי לעשות זאת, תידרש למסור לנו או לאדמין האחראי מידע מסוים, כגון שמך, ומספר הטלפון וכן תקבל סיסמה להתחברות או שימוש בחשבונך. כמו ייתכן, במסגרת ההתחברות יופעל הליך אימות וזיהוי באמצעות מספר הטלפון שתמסור או בדרך אחרת.

5.2 פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות לחצן "צור קשר", או כל אמצעי אחר במסגרת המערכת או בכל דרך אחרת, כמו משלוח דוא״ל, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובתך, כתובת הדוא״ל שלך ואת תוכן הפנייה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.

5.3 נתוני מיקום. המערכת מאפשרת למשתמשים בה לשתף את המיקום הגאוגרפי של המכשיר שלהם (להלן, בהתאמה: "המכשיר" ו-נתוני מיקום"). אם תבחר לאפשר גישה לנתוני המיקום במכשיר, הנך מסכים לכך שנאסוף או נקבל את נתוני המיקום של המכשיר ונשתף אותם עם משתמשים אחרים במערכת. בכל עת תוכל להשתמש בהגדרות המכשיר או הגדרות המערכת על מנת לנטרל  או להפסיק את שיתוף המיקום. 

5.4 קבצי לוג. אנו משתמשים בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, "הקלקות" וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך ולהעיד על מגמות השימוש במערכת שלנו. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול, תמכיה, שיפור המערכת, מעקב אחר תעבורת המשתמש במערכת ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

5.5. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מהמכשיר הנייד שלך לצורך תפעול המערכת. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש במערכת, פרטים על אירועים שהתרחשו במכשיר כגון קריסות, פעילות מערכת, הגדרות חומרה וכדומה. כמו כן, אנו נשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו. 

5.6 עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת שירותינו, אנו משתמשים ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות דומות, לצורכי אבטחת מידע, על מנת שנוכל לספק את המערכת ומאפייניה באופן תקין. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה למערכת). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגייה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן. 

Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. אנחנו משתמשים בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אנו משתמשים במידע המתקבל מ-Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש ב- Google Analyticsובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics opt-out add-on, הנמצא בכתובת ./https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  בנוסף, החברה אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, פיתוח ובקרה, והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

6. כיצד אנו משתמשים במידע שאנו אוספים

אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:

6.1 לצורך הצעת המערכת ותפעולה. לדוגמה, כדי לאפשר לך להתחבר למערכת, לצפות במפות ומיפויים, לשתף בנתוני מיקום ולהיחשף לנתוני מיקום של משתמשים אחרים ששיתפו מיקום, וכיו"ב.

6.2 על מנת לשפר את המערכת ולצורך פיתוח שירותים או מוצרים חדשים.

6.3 על מנת ליצור עמך קשר ולצורך זיהוי ואימות התחברות ושימוש למערכת.

6.4 לצורך התגוננות משפטית, צרכי ביטחון או אבטחה וככל שנדרש בדין.

7. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו

אנו עשויים לשתף מידע אישי במקרים הבאים:

7.1 עם משתמשים אחרים במערכת, אם בחרת לשתף את המיקום שלך או במקרה בו דיווחת על אירוע כלשהו באמצעות המערכת. 

7.2 אנו עשויים לשתף מידע אישי עם חברות הקשורות ושותפים עסקיים, על מנת שיוכלו לסייע לנו בעיבוד המידע האישי ותפעול המערכת.

7.3 אנו עשויים לשתף מידע אישי עם נותני שירות צד ג' ושותפים, על מנת שיסייעו לנו בפעולותינו העסקיות ועל מנת שנוכל לספק את שירותינו לך ולמשתמשים אחרים. 

7.4 אנו רשאים לשתף מידע אישי אם אנו סבורים בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות, לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות של התנאים במערכת או כל הסכם אחר עמנו; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר במקרי הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של החברה או מי מטעמה, משתמשים או הציבור.

8. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל.
ככל שחברתנו תירכש או תמוזג עם חברת צד ג', או במקרה של חדלות פירעון או כל אירוע דומה או בדיקה ביחס אליו, אנו שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי בהתאם לכל דין.

9. שמירה על הפרטיות שלך וכיבוד הזכויות שלך ושל אחרים.
אנו מחויבים להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות הנה תחום מתפתח, ואנו משקיעים משאבים ניכרים על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע. חשוב לנו שתדע, שחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, והוראות רגולציה אחרות, מעניקים למי שנאסף ונשמר עליו מידע אישי זכויות חשובות. כך למשל, הזכות לעיין במידע האישי הנאסף על אדם וכן הזכות לבקש שמידע שגוי או בלתי מעודכן שנשמר על אדם יתוקן ו/או יעודכן בהתאם. אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות: [email protected] בכל שאלה ביחס למדיניות הפרטיות. עליך להשתמש במערכת באחריות וברגישות, וחל איסור מוחלט לאפשר לאדם שאינו מורשה כניסה למערכת להשתמש בה. 

10.

הסכמה לשימוש בפרטים אישיים לנרשמי הוובינרים

בעת הרשמתך לוובינרים זה, את/ה מסכים/ה למסירת הפרטים האישיים שסיפקת למארגני הוובינר (סימפלקס ושותפים). הפרטים הללו ישמשו לצורך שליחת מידע עדכני על הוובינר, כולל פרטים לגישה, תזכורות ועדכונים. כמו כן, את/ה מסכים/ה שפרטיך יועברו לשותפים המשתתפים בוובינר בלבד אשר עשויים לשלוח מידע פרסומי והצעות שעשויות לעניין אותך.

אנו מתחייבים לשמור על פרטיותך ולהגן על הנתונים האישיים שלך. המידע שתספק לא ישמש לכל מטרה אחרת ללא הסכמתך המפורשת.

אני מאשר/ת את תנאי השימוש בפרטי הנרשמים לשימוש בפרטיהם לצורכי פרסום ולהעברה לצד שלישי.

עודכן לאחרונה: מרץ, 2024 

 

Graphic element 1 Graphic element 1
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6 Graphic element 7 Graphic element 8 Graphic element 9 Graphic element 10