Single
 250
לתשומת לבכם: המנוי בהתחייבות לשנה
למתחילים ועסקים קטנים שעובדים עם עיר אחת
יישובים/ ערים
יישוב אחד לבחירה*
משתמשים
1
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 125 ש"ח
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Triple
 675
לתשומת לבכם: המנוי בהתחייבות לשנה
מושלם לצוותים קטנים שעובדים בערים קבועות
יישובים/ ערים
עד שלושה יישובים לבחירה*
משתמשים
3
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
תוספת 333 ש"ח לחודש
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Ten
 2,000
לתשומת לבכם: המנוי בהתחייבות לשנה
לארגונים גדולים ומרובי מחלקות
יישובים/ ערים
עד עשרה יישובים לבחירה*
משתמשים
10
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + פרימיום
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
* לבחירה מרשימת היישובים הממודלים
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3