Multi Pro הכל כלול
 60,000
5000 ש"ח לחודש, בתשלום שנתי
הכל כלול, מתאים לתאגידים בפריסה ארצית
יישובים/ ערים
הכל כלול, +100 יישובים ממודלים
משתמשים
20
רשיונות צפייה
20
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + פרימיום
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3