שמאים פרימיום – כולל עתידים
 8,000
667 ש"ח לחודש בתשלום שנתי
כיסוי ארצי בתלת מימד, מדידות ושכבת עתידים
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות + עתידים
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
שמאים צפייה וכלי מדידה
 6,000
500 ש"ח לחודש בתשלום שנתי
כיסוי ארצי בתלת מימד צפייה וכלי מדידה
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
שמאים מסלול צפייה בלבד
 3,000
250 ש"ח לחודש בתשלום שנתי
כיסוי ארצי בתלת מימד צפייה בלבד
יישובים/ ערים
כ 100 יישובים ממודלים
משתמשים
1
כלי מדידה
סביבת עבודה פרטית
ניווט 360
שכבות מידע כלולות
עירוניות
הוספה ויצירה של שכבות מידע
שמש וצל
נוף מכל קומה
יבוא מודלים אדריכליים בדקה
שכבת עתידים - כל תוכניות הבינוי בישראל
עדכון ערים חדשות
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3