תנאים

להלן התנאים וההגבלות לשימוש בשירות (כהגדרתם להלן) המוצעים ומסופקים על ידי Simplex 3D (בהתאמה "Simplex 3D"). אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו ואת מדיניות הפרטיות שלנו (הממוקמת כאן, ואשר משולבת כאן בהפניה) בעיון (ביחד, "התנאים"). השירות מוצע ללקוחות (כפי שמוגדר להלן) מותנה בהסכמת הלקוח ללא כל שינוי של תנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי לגשת לשירות או להשתמש בו בדרך אחרת. אנו עשויים לשנות את התנאים מעת לעת, עם או בלי הודעה אליך, על ידי פרסום שינויים כאלה באתר האינטרנט שלנו. המשך השימוש שלך בשירות לאחר פרסום כל שינוי בתנאים ייחשב כהסכמה לשינויים אלה.

1. שירותי תלת מימד סימפלקס

Joonko Diversity מציעה ללקוחותיה גישה למאגר של מועמדים לתעסוקה בעלי רקע מגוון אשר הגישו בעבר את בקשתם ללקוח אחר של Joonko Diversity, ואשר סיפקו את הסכמתם להעניק ללקוח גישה לנתונים שלהם. נתוני המועמדים מתקבלים על ידי התחברות למערכות הלקוח ומשיכת כל המידע הנוגע למשרות פתוחות ומועמדים רלוונטיים ממערכות אלו.

2. רישום, חשבון משתמש, סיסמה ואבטחה

2.1. האדם (“המשתמש”) הפותח את החשבון באתר האינטרנט של Joonko Diversity (“החשבון”) עושה זאת בשם הארגון שלו (“הלקוח”). על מנת להשתמש בשירות, על המשתמש לספק מידע אמיתי, מדויק ועדכני על עצמו, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש בדומיין של הלקוח, וכן מידע נוסף על ההגדרה (“נתוני רישום”).

כמו כן, על המשתמש לספק מידע טכני על הפלטפורמה של הלקוח עבורה הלקוח מעוניין להשתמש בשירות (בשיתוף עם נתוני הרישום ונתונים נוספים שנוצרו על ידי השירות: “תצורות הלקוח”). כחלק מתהליך הקמת החשבון וההרשמה, המשתמש (בשם הלקוח) יבחר שם משתמש וסיסמה. המשתמש והלקוח יהיו אחראים לשמור על סודיות הסיסמה של המשתמש ויסכימו לא להעביר את השימוש או הגישה לשירות לצד שלישי כלשהו. הלקוח ישפה את ג’ונקו גיוון והצדדים הקשורים (כהגדרתם להלן) מכל וכל הנזק (כהגדרתו להלן) המתבסס או נובע במישרין או בעקיפין מתוך או מכל שימוש או גישה אליו לשירות לשירות. כל צד שלישי.

הלקוח אחראי באופן מלא ובלעדי לכל פעילות המתרחשת דרך החשבון. Joonko Diversity לא יכולה ולא תישא באחריות לכל נזק שנגרם מאי עמידה של הלקוח בהתחייבות אבטחה זו. הלקוח מסכים להודיע מיידית ל-Joonko Diversity על כל שימוש לא מורשה בסיסמת המשתמש או בחשבון או כל הפרת אבטחה אחרת ולוודא בו-זמנית שהמשתמש מאפס את הסיסמה שלו/ה2.2. Joonko Diversity תשמור ותשתמש בתצורות הלקוח בהתאם למדיניות הפרטית של Joonko Diversity.

2.3. המשתמש המקבל תנאים אלה בשם הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כי יש לה/הוא הסמכות לחייב את הלקוח. אם למשתמש אין סמכות לחייב את הלקוח, המשתמש ישפה, יגן ויחזיק את JOONKO DIVERSITY והצדדים הקשורים אליו ללא מזיק מכל נזק ומפני כל הנזק המבוסס על דרכו או חוץ ממנו. THE שירות על ידי המשתמש מטעם הלקוח.

3. רישיון לא בלעדי לשירות

2.1. האדם (“המשתמש”) הפותח את החשבון באתר האינטרנט של Joonko Diversity (“החשבון”) עושה זאת בשם הארגון שלו (“הלקוח”). על מנת להשתמש בשירות, על המשתמש לספק מידע אמיתי, מדויק ועדכני על עצמו, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש בדומיין של הלקוח, וכן מידע נוסף על ההגדרה (“נתוני רישום”).

כמו כן, על המשתמש לספק מידע טכני על הפלטפורמה של הלקוח עבורה הלקוח מעוניין להשתמש בשירות (בשיתוף עם נתוני הרישום ונתונים נוספים שנוצרו על ידי השירות: “תצורות הלקוח”). כחלק מתהליך הקמת החשבון וההרשמה, המשתמש (בשם הלקוח) יבחר שם משתמש וסיסמה. המשתמש והלקוח יהיו אחראים לשמור על סודיות הסיסמה של המשתמש ויסכימו לא להעביר את השימוש או הגישה לשירות לצד שלישי כלשהו. הלקוח ישפה את ג’ונקו גיוון והצדדים הקשורים (כהגדרתם להלן) מכל וכל הנזק (כהגדרתו להלן) המתבסס או נובע במישרין או בעקיפין מתוך או מכל שימוש או גישה אליו לשירות לשירות. כל צד שלישי.

הלקוח אחראי באופן מלא ובלעדי לכל פעילות המתרחשת דרך החשבון. Joonko Diversity לא יכולה ולא תישא באחריות לכל נזק שנגרם מאי עמידה של הלקוח בהתחייבות אבטחה זו. הלקוח מסכים להודיע מיידית ל-Joonko Diversity על כל שימוש לא מורשה בסיסמת המשתמש או בחשבון או כל הפרת אבטחה אחרת ולוודא בו-זמנית שהמשתמש מאפס את הסיסמה שלו/ה2.2. Joonko Diversity תשמור ותשתמש בתצורות הלקוח בהתאם למדיניות הפרטית של Joonko Diversity.

2.3. המשתמש המקבל תנאים אלה בשם הלקוח מצהיר בזאת ומתחייב כי יש לה/הוא הסמכות לחייב את הלקוח. אם למשתמש אין סמכות לחייב את הלקוח, המשתמש ישפה, יגן ויחזיק את JOONKO DIVERSITY והצדדים הקשורים אליו ללא מזיק מכל נזק ומפני כל הנזק המבוסס על דרכו או חוץ ממנו. THE שירות על ידי המשתמש מטעם

Graphic element 1 Graphic element 1
Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6Graphic element 1 Graphic element 2 Graphic element 3 Graphic element 4 Graphic element 5 Graphic element 6 Graphic element 7 Graphic element 8